مزایده پلاک در قطعه غربی 188 فرعی از 86 اصلی نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک در قطعه غربی 188 فرعی از 86 اصلی نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:19:38
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری آرادان
شرح آگهی :
اگهی مزایده  ؟
دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری آرادان
مزایده پلاک در قطعه غربی 188 فرعی از 86 اصلی نوبت دوم کلاسه 940127
مزایده:96.11.18
مبلغ 26.000.000 تومان
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک در قطعه غربی 188 فرعی از 86 اصلی نوبت دوم
آدرس :
سمنان, -
منبع :
پیام سمنان 96.12.22