مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 58.26متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 58.26متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:27:30
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی شیراز
شرح آگهی :
اگهی مزایده  ؟
اداره اجرای اسناد رسمی شیراز
مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 58.26متر کلاسه 139404011122000382
مزایده:97.1.22
مبلغ 21.000.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 58.26متر
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.12.22