مزایده یک دستگاه دیسک...
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک دستگاه دیسک...

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:28:53
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش سجاسرود
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول ؟
نوبت اول
کلاسه 960145
مزایده: یک دستگاه دیسک، یک دستگاه پنجه گاز قدیمی
مبلغ مزایده: 2.000.000 تومان
تاریخ مزایده: 97.1.8 ساعت 10 تا 12
گنج خانلو - متصدی اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش سجاسرود
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه نمایید
خلاصه :
آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه دیسک...
آدرس :
زنجان, زنجان
منبع :
محلی زنجان 96.12.21