مزایده ششدانگ آپارتمان 87.61متر و انباری قطعه چهل و پنج
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان 87.61متر و انباری قطعه چهل و پنج

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:29:27
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای اسناد رسمی شیراز
شرح آگهی :
اگهی مزایده  ؟
اجرای اسناد رسمی شیراز
مزایده ششدانگ آپارتمان 87.61متر و انباری قطعه چهل و پنج کلاسه 139604011122000681
مزایده:97.1.28
مبلغ 1.450.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 87.61متر و انباری قطعه چهل و پنج
آدرس :
فارس, , -
منبع :
محلی فارس 96.12.22