مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:41:07
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
احکام مدنی مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول ؟
کلاسه 950543
مورد مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید سفید 132 مدل 1390
زمان مزایده روز شنبه مورخ 97.1.18 ساعت 8 الی 9 صبح
مدیر اجرای احکام مدنی مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید
آدرس :
گیلان, -
منبع :
محلی مازندران 96/12/21