مزایده یک قطعه باغ مشجر دو من محلی نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک قطعه باغ مشجر دو من محلی نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:41:50
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای مرند
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای مرند
مزایده یک قطعه باغ مشجر دو من محلی نوبت دوم کلاسه 951397
مزایده:97.1.8
ارزش عرصه 140.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یک قطعه باغ مشجر دو من محلی نوبت دوم
آدرس :
آذربایجان شرقی, , -
منبع :
محلی اذرشرقی 96.12.22