مزایده واگذاری آزمایشگاه مرکز پزشکی
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری آزمایشگاه مرکز پزشکی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 13:01:28
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
شرح آگهی :
مزایده ؟
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
موضوع مزایده : واگذاری آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه به صورت مشارکتی با مشخصات مندرج در شرایط اختصاصی و باتوجه و قبول کلیه مفاد قراردادهای واگذاری مشارکتی
مدت انجام کار : حداکثر یک سال شمسی
ارایه سپرده شرکت رد مزایده به مبلغ 100.000.000 ریال معادل ده میلیون تومان به یکی از دو صورت ذیل :
الف) فیش واریز وجه نقد به حساب جاری 6711844 دانشگاه نزد بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی کد 196
ب) ضمانتنامه بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی که از تاریخ چاپ آگهی سه ماه دارای اعتبار باشد.
شرکت کنندگان در مزایده بایستی مدارک موردنیاز و قیمت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت 15:15 روز دوشنبه مورخ 97.1.20 به مدیریت حراست دانشگاه واقع در ولنجک - خیابان یمن - خیابان شهید اعرابی - ساختمان شماره 1 ستاد طبقه 6 تحویل و رسدی دریافت نمایند.
پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97.1.21 در دفتر مدیرریت خدمات پشتیبانی دانشگاه متبوع واقع در طبقه دوم با حضور اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد.

جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده , مزایده واگذاری آزمایشگاه مرکز پزشکی
آدرس :
تهران, -
منبع :
سایت 96.12.22