مزایده منزل مسکونی عرصه 437.81متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده منزل مسکونی عرصه 437.81متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 13:08:07
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری چناران
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری چناران
مزایده منزل مسکونی عرصه 437.81متر کلاسه 64.960221
مزایده:97.1.21
مبلغ متری 4.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 437.81متر
آدرس :
خراسان رضوی, -
منبع :
فناوران 96.12.22