مزایده 4 دانگ منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده 4 دانگ منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 13:13:14
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس
مزایده 4 دانگ منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول کلاسه 960118
مزایده:97.1.19
ساعت نه الی ده یک شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده 4 دانگ منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول
آدرس :
خراسان جنوبی, , -
منبع :
فناوران 96.12.22