مزایده واگذاری داروخانه های مراکز جامع سلامت
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری داروخانه های مراکز جامع سلامت

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 14:11:11
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
شرح آگهی :

واگذاری داروخانه های مراکز جامع سلامت روستائی شهرستان شوش
مرکز بهداشت شهرستان شوش در نظر دارد داروهانه های مرازک جامع خدمات روستائی شهرک بهرام، شهر حر، سیدعباس را بر اساس دستور عمل های بیمه روستایی به بخش خصوصی واگذار نماید
شرایط واگذاری: محل داروخانه در شهرستان شوش باشد
حق فنی از بیمار گرفته نشود
رفت و آمد پرسنل داروخانه تابع قوانین مرکز بهداشت باشد
تاریخ تحویل مدارک شرکت کننده ها در استعلام 96.12.29
درخواست شرکت در مناقصه کارپردازی مرکز بهداشت شوش واقع در خ امام میدان معلم فلکه ساعت قدیم می باشد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
http://.dums.ac.ir/

خلاصه :
مزایده واگذاری داروخانه های مراکز جامع سلامت
آدرس :
خوزستان, -
منبع :
سایت 96.12.22