مزایده اموال لب تاب ، کولر گازی ، مانیتور ، تلویزیون و ...
[ نسخه چاپی ]

مزایده اموال لب تاب ، کولر گازی ، مانیتور ، تلویزیون و ...

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 14:32:51
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه شعبه اداره کار
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول؟
523/96
مزایده اموال لب تاب ، کولر گازی ، مانیتور ، تلویزیون و ...
مزایده 2شنبه 97.01.06 ساعت 10 برگزار می گردد
جمع کل ارقام 17.590.000 ریال
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه شعبه اداره کار
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده مزایده اموال لب تاب ، کولر گازی ، مانیتور ، تلویزیون و ...
آدرس :
کرمانشاه, کرمانشاه, -
منبع :
محلی کرمانشاه 96.12.22