مزایده ملک به شماره پلاک نه فرعی بخش سه سنندج نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک به شماره پلاک نه فرعی بخش سه سنندج نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 08:06:24
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام شعبه دوم حقوقی شهرستان سنندج
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اجرای احکام شعبه دوم حقوقی شهرستان سنندج
مزایده ملک به شماره پلاک نه فرعی بخش سه سنندج نوبت دوم کلاسه 960202
مزایده:97.1.27
ساعت دوازده الی13
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک نه فرعی بخش سه سنندج نوبت دوم
آدرس :
کردستان, , -
منبع :
کیهان 96.12.23