مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دایر مساحت 142000متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دایر مساحت 142000متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 08:09:35
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج
مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دایر مساحت 142000متر کلاسه 964299
مزایده:97.1.23
مبلغ 26.300.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین دایر مساحت 142000متر
آدرس :
البرز, -
منبع :
کیهان 96.12.23