مزایده پلاک ثبتی شامل ششدانگ منزل و مغازه متصل به آن
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی شامل ششدانگ منزل و مغازه متصل به آن

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 08:34:04
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی
مزایده پلاک ثبتی شامل ششدانگ منزل و مغازه متصل به آن کلاسه 110/7/951495
مزایده:97.1.18
ساعت نه و نیم الی 10:15
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی شامل ششدانگ منزل و مغازه متصل به آن
آدرس :
خراسان رضوی, -
منبع :
خراسان 96.12.23