مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 08:36:50
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 7 حقوقی قائمشهر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 7 حقوقی قائمشهر
مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول
مزایده 97.1.18 ساعت نه الی ده
مبلغ شصت میلیون تومان
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول
آدرس :
مازندران, , -
منبع :
رسالت 96.12.23