مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.75متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.75متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 08:39:11
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای دادگستری شهرستان تنکابن
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای دادگستری شهرستان تنکابن
مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.75متر کلاسه پرونده 961383
مزایده:97.1.19
ساعت ده الی دوازده یکشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.75متر
آدرس :
مازندران, , -
منبع :
رسالت 96.12.23