مزایده پلاکهای ثبتی بخش یک نهاوند مرحله اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاکهای ثبتی بخش یک نهاوند مرحله اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 08:58:18
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند
مزایده پلاکهای ثبتی بخش یک نهاوند مرحله اول غیرمنقول کلاسه 951211
مزایده:97.1.21
ساعت یازده الی12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش یک نهاوند مرحله اول
آدرس :
همدان, , -
منبع :
حمایت 96.12.23