مزایده ملک مساحت 84.112 مترمربع
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت 84.112 مترمربع

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:04:23
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/14
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دورود
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دورود
مزایده ملک مساحت 84.112 مترمربع
مزایده:96.1.20
ساعت ده تا یازده دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت 84.112 مترمربع
آدرس :
لرستان, , -
منبع :
حمایت 96.12.23