مزایده ساختمان مساحت 73.12مترمربع نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ساختمان مساحت 73.12مترمربع نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:07:37
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/16
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی قروه
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی قروه
مزایده ساختمان مساحت 73.12مترمربع نوبت اول دادنامه 9609978734100286
مزایده:97.1.16
ساعت نه الی 11
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ساختمان مساحت 73.12مترمربع نوبت اول
آدرس :
کردستان, , -
منبع :
کائنات 96.12.23