مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:18:07
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول مرکز تبریز
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول مرکز تبریز
مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم اموال غیرمنقول کلاسه 960511
مزایده:97.1.19
ساعت یازده الی 12 یک شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم
آدرس :
آذربایجان شرقی, , -
منبع :
حمایت 96.12.23