مزایده دو واحد آپارتمان بخش ده ثبت محمودآباد نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده دو واحد آپارتمان بخش ده ثبت محمودآباد نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:30:27
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
واحد اجرای احکام شعبه اول حقوقی محمودآباد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
واحد اجرای احکام شعبه اول حقوقی محمودآباد
مزایده دو واحد آپارتمان بخش ده ثبت محمودآباد نوبت اول کلاسه 960536
مزایده:97.1.20
ساعت 11
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان بخش ده ثبت محمودآباد نوبت اول
آدرس :
مازندران, , -
منبع :
سیاست روز 96.12.23