مزایده آپارتمان مساحت هفتاد مترمربع
[ نسخه چاپی ]

مزایده آپارتمان مساحت هفتاد مترمربع

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:35:57
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری
مزایده آپارتمان مساحت هفتاد مترمربع غیرمنقول کلاسه 951259
مزایده:97.1.20
مبلغ 250.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد مترمربع
آدرس :
تهران, -
منبع :
ثروت 96.12.23