مزایده ملک واحد تجاری کف سنگ و بدنا تا ارتفاع 1.20 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک واحد تجاری کف سنگ و بدنا تا ارتفاع 1.20 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:48:35
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد
مزایده ملک واحد تجاری کف سنگ و بدنا تا ارتفاع 1.20 متر غیرمنقول کلاسه 960836
مزایده:97.1.19
مبلغ 2.179.650.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک واحد تجاری کف سنگ و بدنا تا ارتفاع 1.20 متر
آدرس :
تهران, , -
منبع :
تفاهم 96.12.23