مزایده یک دستگاه پراید 131 سفید رنگ - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک دستگاه پراید 131 سفید رنگ - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:54:36
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1396/12/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شعبه 2 اجرای احکام خانواده کرج
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول
نوبت دوم  کلاسه 960404
شعبه 2 اجرای احکام خانواده کرج
مزایده یک دستگاه پراید 131 سفید رنگ
مبلغ مزایده 120.000.000 ریال
زمان و مکان مزایده: 96.12.27 از ساعت 12 الی 13 در محل اجرای احکام مجتمع خانواده 
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یک دستگاه پراید 131 سفید رنگ - نوبت دوم
آدرس :
البرز, -
منبع :
وطن امروز 96.12.23