مزایده زمین فاقد سند ثبتی عرصه صد متر نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده زمین فاقد سند ثبتی عرصه صد متر نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:55:34
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری همدان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری همدان
مزایده زمین فاقد سند ثبتی عرصه صد متر نوبت دوم کلاسه 962960
مزایده:97.1.19
ساعت یازده ونیم الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده زمین فاقد سند ثبتی عرصه صد متر نوبت دوم
آدرس :
همدان, , -
منبع :
قدس 96.12.23