مزایده ششدانگ ملک مشاع با قدمت بیش از 50 سال ساخت
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ ملک مشاع با قدمت بیش از 50 سال ساخت

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:56:50
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری همدان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری همدان
مزایده ششدانگ ملک مشاع با قدمت بیش از 50 سال ساخت شعبه 5
مزایده:97.1.20
ساعت نه و نیم  الی10
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع با قدمت بیش از 50 سال ساخت
آدرس :
همدان, , -
منبع :
قدس 96.12.23