مزایده پلاک ثبتی به شماره 88/3207 قطعه دو تفکیکی
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی به شماره 88/3207 قطعه دو تفکیکی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 09:59:44
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه 119 مجتمع شهید باهنر تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز شعبه 119 مجتمع شهید باهنر تهران
مزایده پلاک ثبتی به شماره 88/3207 قطعه دو تفکیکی کلاسه 930024/119
مزایده:97.1.20
ساعت ده الی یازده دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 88/3207 قطعه دو تفکیکی
آدرس :
تهران, -
منبع :
کسب و کار 96.12.23