مزایده دستگاه سه کاره چوب
[ نسخه چاپی ]

مزایده دستگاه سه کاره چوب

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:01:16
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ساری
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
کلاسه: 963701
اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ساری
مزایده دستگاه سه کاره چوب (کف زنی- کم نی- کندگی) با برند سیگار sicar به ارزش 280.000.000
زمان و محل مزایده: روز دوشنبه مورخ 97.01.20 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام مدنی ساری

جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده, مزایده دستگاه سه کاره چوب
آدرس :
مازندران, -
منبع :
رسالت 96.12.23