مزایده ششدانگ زمین مساحت 123 متر قطعه 111 تفکیکی
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ زمین مساحت 123 متر قطعه 111 تفکیکی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:01:21
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر اجرای احکام شعبه نود و یک مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دفتر اجرای احکام شعبه نود و یک مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
مزایده ششدانگ زمین مساحت 123 متر قطعه 111 تفکیکی کلاسه 960184
مزایده:97.1.21
ساعت نه سه شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 123 متر قطعه 111 تفکیکی
آدرس :
تهران, -
منبع :
کسب و کار 96.12.23