مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 35 سال نوبت سوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 35 سال نوبت سوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:02:47
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
واحد اجرای احکام شعبه 5 مدنی شهرستان اردبیل
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
واحد اجرای احکام شعبه 5 مدنی شهرستان اردبیل
مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 35 سال نوبت سوم کلاسه 960226
مزایده:96.1.20
ساعت ده الی ده ونیم دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 35 سال نوبت سوم
آدرس :
اردبیل, -
منبع :
یزد 96.12.23