مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 69.45متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 69.45متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:05:25
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد
مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 69.45متر غیرمنقول کلاسه بایگانی 9600398
مزایده:97.1.29
ساعت نه الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 69.45متر
آدرس :
خراسان شمالی , -
منبع :
قدس 96.12.23