مزایده فروش خط تولید تی تاپ کامل
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش خط تولید تی تاپ کامل

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:10:30
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی شعبه سوم تبریز
شرح آگهی :
اگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم؟
کلاسه 960037
خط تولید تی تاپ کامل به مبلغ سه میلیارد و سی میلیون ریال
زمان مزایده : 97.01.20 روز دوشنبه از ساعت 11 الی 12 ظهر
مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز
اجرای احکام مدنی شعبه سوم تبریز
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده خط تولید تی تاپ کامل
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
حمایت 96.12.23