مزایده اجاره یک باب واحد تجاری
[ نسخه چاپی ]

مزایده اجاره یک باب واحد تجاری

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:12:08
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
وزارت آموزش و پرورش
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد یک باب واحد تجاری خود را برای مدت یک سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 97.01.06 به آدرس تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد قرنی ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش طبقه دوم اداره کل تعاون و پشتیبانی (امور قراردادها تلفن 82287021 - 021) مراجعه نمایند.
خلاصه :
مزایده, مزایده اجاره یک باب واحد تجاری
آدرس :
تهران, میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی ساختمان مرکزی
منبع :
ایران 96.12.23