مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:36:50
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/15
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف آباد
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف آباد
مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260 متر کلاسه 950065 و 950168
مزایده:97.1.15
ساعت ده
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260 متر
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 96.12.23