مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی مساحت 124 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی مساحت 124 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:39:16
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 5 دادگاه عمومی ملایر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 5 دادگاه عمومی ملایر
مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی مساحت 124 متر کلاسه 930335
مزایده:97.1.22
ساعت ده الی 11 چهارشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی مساحت 124 متر
آدرس :
همدان, -
منبع :
فناوران 96.12.23