مزایده یک دستگاه طولی بر ، یک دستگاه ساب سنگ
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک دستگاه طولی بر ، یک دستگاه ساب سنگ

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:44:43
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام حقوقی اصفهان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
کلاسه 960170 و 960169
اجرای احکام حقوقی اصفهان
مزایده یک دستگاه طولی بر ، یک دستگاه ساب سنگ
مبلغ مزایده 410.000.000 ریال
زمان 97.1.19 ساعت 11 صبح
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یک دستگاه طولی بر ، یک دستگاه ساب سنگ
آدرس :
اصفهان, اصفهان, --
منبع :
محلی اصفهان 96.12.23