مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی و ...
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی و ...

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:48:05
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین
شرح آگهی :
اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول؟
کلاسه 950380
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10885 مترمربع از مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فرعی 206 از اصلی 376 و یک واحد پرواربندی بره
دو عدد فرغون دستی
8 کیسه سمان - 3 کیسه گچ سفید - یک عدد کمد - یک عدد میز تحریر - یک عدد بخاری هیزمی - یک عدد یخچال - یک دستگاه آبگرمکن - یک دستگاه تلویزیون 14 اینچ - یک عدد کابینت فلزی - یک عدد کپسول گاز - یک عدد گاز دستی - یک عدد تانکر آب - یک عدد دینام مستعمل - 143 بسته کاه - 616 بسته کاه محوطه بیرونی
ارزش اموال 22.779.900 ریال
تاریخ مزایده 97.1.19 روز یکشنبه راس ساعت 11 صبح
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده , مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی و ...
آدرس :
اردبیل, -
منبع :
حمایت 96.12.23