مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرحله دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرحله دوم

شماره آگهی :
مرحله دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:48:50
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
شرح آگهی :
آگهی مزایده اجاره اراضی کشاورزی ؟
اگهی مزایده عمومی مرحله دوم  سال زراعی 1396-97
مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان درنظردارد اراضی شالیکاری و استخر پرورش ماهی خود را ازطریق مزایده عمومی و در قالب قرارداد اجاره در سال زراعی 96-97 به شرح ذیل واگذار نماید
الف - اراضی شالیکاری
15/73 اراضی شالیکاری جهت تولید بذر گواهی شده برنج طبق موارد تعیین شده در شرایط شرکت در مزایده و تحت نظارت موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال گیلان واقع در کیلومتر 10 اتوبان رشت - به تهران روبروی دانشکده ترییت بدنی - ستاد مرکزی تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
25/5 اراضی شالیکاری جهت تولید بذر گواهی شده برنج طبق موارد تعینی شده در شرایط شرکت در مزایده و تحت نظارت موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال گیلان واقع در کیلومتر 5 اتوبان رشت به تهران - جنب دانشگاه تهران معاونت اموزش مرکز ( مرکز اموزش کشاورزی میرزا کوچک خان سابق )
مقدار 10 هکتار زمین شالیکاری واقع در ایستگاه تحقیقات زراعی و باغی فخراباد شهرستان لشت نشا- کیلومتر 2 جاده زیبا کنار - جنب زمین محل احداث شهرک صنعتی
استخر پرورش ماهی :
مقدار 4.7 هکتار استخر پرورش ماهی واقع در کیلومتر 10 اتوبان رشت به تهران روبروی دانشکده تربیت بدنی ستاد مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
شرایط خرید و تحویل اوراق
میزان سپرده شرکت در مزابده به معادل 5% قیمت پیشنهادی ضمانت نامه بانکی ( با اعتبار 3 ماهه که برای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد ) یا چک تضمین شده بانکی در وجه مرکز تحقیقات و اموزش کشاوزی و منابع طبیعی استان گیلان
متقاضیان و علاقه مندان می توانند از تاریخ درج اگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 96.12.26 جهت بازدید از وضعیت و موقعیت اراضی به مکانهای فوق و خرید اوراق مزایده به دبیرخانه کمیسیون معاملات ( خانم عارفی دوست ) مستقر در امور مالی مرکز و تلفن 33690789-013 به ادرس کیلومتر 10 اتوبان رشت به تهران روبروی دانشکده تربیت بدنی مراجعه نمایند ضمنا این مرکز در روز پنجشنبه مورخ 96.12.24 از ساعت 8:30 الی 121:30 ظهر جهت فروش اوراق مزایده امادگی خود را اعلام نمایند
اخرین مهلت تحویل اوراق مزایده به مرکز تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97.1.7 می باشد
هزینه اگهی کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد
جلسه بازگشایی پاکات مزایده روز چهارشنبه مورخ 97.1.8 راس ساعت 10 صبح در دفتر ریاست این مرکز برگزار میگردد
خلاصه :
آگهی مزایده، مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرحله دوم
آدرس :
گیلان, گیلان, -
منبع :
محلی گیلان 96.12.22