مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه 15 متری
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه 15 متری

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:54:42
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1396/12/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ در نظر دارد یک باب مغازه 15 متری واقع در همدان بلوار مدنی اول کوچه آقاجانی بیگ مغازه تحتانی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان به مدت یکسال از طریق مزایده به اجاره واگذار ننماید. حداقل اجاره بهاء مبلغ 9 میلیون ریال برای هرماه می باشد لذا متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی لغایت 28 اسفند 96 قیمت پیشنهادی خود را از طریق شماره تلفن های 09188166303 و 35222988 به واحد اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ ارائه نمایند.
لازم به ذکر است اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ نسبت به رد یا قبول پیشنهادات مختار است
خلاصه :
آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه 15 متری
آدرس :
همدان, -
منبع :
محلی همدان 96.12.23