مزایده دستگاه اتو پرس
[ نسخه چاپی ]

مزایده دستگاه اتو پرس

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:54:51
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام شورای حل اختلاف 12 و 13 تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده اموال منقول ؟
کلاسه 965895
 مزایده دستگاه اتو پرس به ارزش 440.000.000 ریال
مزاید در تاریخ 97.1.21 روز سه شنبه از ساعت 9:30 الی 10 دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 12-13 تهران واقع در دروازه شمیران خ همایون ناطقی شورای حل اختلاف 12 و 13 از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد
اجرای احکام شورای حل اختلاف 12 و 13 تهران
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه نمایید
خلاصه :
اگهی مزایده , مزایده دستگاه اتو پرس
آدرس :
تهران, دروازه شمیران خ همایون ناطقی شورای حل اختلاف 12 و 13
منبع :
راه مردم 96.12.23