مزایده فروش یک خط تلفن همراه
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش یک خط تلفن همراه

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 10:57:32
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد
شرح آگهی :
اگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول ؟
کلاسه 961614
یک خط تلفن همراه به شماره 09121150498 به ارزش 45.000.000 ریال
تاریخ مزایده 97.1.19 از ساعت 11 صبح الی 12
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد - دهقان
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه
آدرس :
البرز, -
منبع :
محلی خوزستان 96.12.23