مزایده 12 قطعه زمین زراعتی دیم
[ نسخه چاپی ]

مزایده 12 قطعه زمین زراعتی دیم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 11:05:59
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر و دادورز اجرای احکام دادگاه عمومی ماهیدشت
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر و دادورز اجرای احکام دادگاه عمومی ماهیدشت
مزایده 12 قطعه زمین زراعتی دیم غیرمنقول کلاسه 950407
مزایده:97.1.20
ساعت 12 چهارشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده 12 قطعه زمین زراعتی دیم
آدرس :
کرمانشاه, , -
منبع :
محلی کرمانشاه 96.12.23