مزایده ملک مساحت 50-8007 متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت 50-8007 متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 11:09:07
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر شعبه دو اجرای احکام کیفری دادسرای قائمشهر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر دفتر شعبه دو اجرای احکام کیفری دادسرای قائمشهر
مزایده ملک مساحت 50-8007 متر نوبت اول کلاسه 962404
مزایده:97.1.19
مبلغ 1.000.000.000 تومان
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت 50-8007 متر نوبت اول
آدرس :
مازندران, -
منبع :
محلی خوزستان 96.12.23