مزایده میزان 148 مترمربع سنگ مرمریت ... نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده میزان 148 مترمربع سنگ مرمریت ... نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 11:16:49
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان ارسنجان
شرح آگهی :
آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم ؟
کلاسه: 960270
اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان ارسنجان
مزایده میزان 148 مترمربع سنگ مرمریت کرم استخوانی و 13 مترمربع سنگ پله جمعا به مبلغ 210.960.000 ریال
مزایده روز شنبه 97.1.20  از ساعت 9 تا 10 در محل دادگستری شهرستان ارسنجان
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده , مزایده میزان 148 مترمربع سنگ مرمریت ... نوبت دوم
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.12.23