مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.20متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.20متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 11:20:23
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.20متر کلاسه 9600469 و 9600468
مزایده:97.1.18
ساعت نه الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.20متر
آدرس :
زنجان, , -
منبع :
محلی زنجان 96.12.22