مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 460.1متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 460.1متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 11:26:39
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس
مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 460.1متر کلاسه 9300014
مزایده:97.1.18
مبلغ 25.845.500.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 460.1متر
آدرس :
هرمزگان, , -
منبع :
محلی هرمزگان 96.12.23