مزایده 8 سهم از یکصد سهم سرقفلی مغازه
[ نسخه چاپی ]

مزایده 8 سهم از یکصد سهم سرقفلی مغازه

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 11:31:25
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/02/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری کازرون
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری کازرون
مزایده 8 سهم از یکصد سهم سرقفلی مغازه منقول کلاسه 96.1899
مزایده:97.2.5
مبلغ 88.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده 8 سهم از یکصد سهم سرقفلی مغازه
آدرس :
فارس, , -
منبع :
محلی فارس 96.12.23