مزایده موازی 7.53 سهم مشاع از 100 سهم پلاک 26 فرعی
[ نسخه چاپی ]

مزایده موازی 7.53 سهم مشاع از 100 سهم پلاک 26 فرعی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 11:36:13
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/02/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای ثبت شیراز
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اجرای ثبت شیراز
مزایده موازی 7.53 سهم مشاع از 100 سهم پلاک 26 فرعی کلاسه 139504011121000754
مزایده:97.2.24
مبلغ 1219860000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده موازی 7.53 سهم مشاع از 100 سهم پلاک 26 فرعی
آدرس :
فارس, , -
منبع :
محلی فارس 96.12.23