مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 170 متر نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 170 متر نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 11:46:43
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر اجرای احکام مدنی مریوان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دفتر اجرای احکام مدنی مریوان
مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 170 متر نوبت دوم دادنامه 9609978738700438
مزایده:97.1.6
مبلغ 501.240.000 تومان
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 170 متر نوبت دوم
آدرس :
کردستان, -
منبع :
دنیای جوانان 96.12.23