مزایده ششدانگ خانه عرصه 191 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ خانه عرصه 191 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/23 - 2018-03-14 12:17:04
تاریخ شروع :
1396/12/23
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
ثبت اسناد و املاک مرند
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
ثبت اسناد و املاک مرند
مزایده ششدانگ خانه عرصه 191 متر غیرمنقول کلاسه 9500253
مزایده:97.1.21
ساعت نه الی 12 سه شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ خانه عرصه 191 متر
آدرس :
آذربایجان شرقی, , -
منبع :
محلی اذرشرقی 96.12.23